Модули: 1. Хранљиве материје (22часа), 2. Правилна исхрана (15 часова)